کاپوچینو

550000

تومان

دبل آمریکانو

35000

تومان

سالاد رژیمی

150000

تومان

سالاد سبز

130000

تومان

پیتزا دریایی

150000

تومان

پیتزا بیکن و زیتون

210000

تومان

پیتزا مرغ و قارچ

320000

تومان

ماشروم برگر

150000

تومان

چیز برگر مخصوص

150000

تومان

کینگ برگر مخصوص

230000

تومان

آب میوه فصل

75000

تومان

سلاد سزار با مرغ سخاری

120000

تومان

سلاد سزار با مرغ گریل

950000

تومان

لاته(فندق)

85000

تومان

لاته(شیر سویا)

78000

تومان

دوبل برگر

250000

تومان

پیتزا پپرونی

230000

تومان